SDP.org.UA

Модель Мандела-Флемінґа, пояснює основні макроекономічні взаємозв’язки у малій відкритій економіці у короткостроковому періоді за умови незмінного рівня цін. На відміну від моделі IS-LM, дана модель враховує вплив на стан національної економіки іноземного сектора (наприклад, міжнародної торгівлі та фінансів). У моделі Мандела-Флемінґа робляться додаткові припущення:
1) обсяг експорту знаходиться у оберненій залежності від обмінного курсу (е). Інакше кажучи, при знеціненні національної валюти вітчизняні товари на світовому ринку стають дешевшими, а отже попит на них зростає;
2) обсяг імпорту знаходиться у прямій залежності від величини доходу (ВВП): чим вищий дохід , тим більший попит резидентів на всі товари, враховуючи імпортні. Тобто чистий експорт є функція від двох змінних Y та е:
NX=NX(e,Y) (3);
3) рух капіталу визначається різницею між процентною ставкою усередині країни та на світовому ринку (і-і*) [55, С. 337-340]. Інакше кажучи, чим вищою є віддача від вітчизняних активів у порівнянні із іноземними активами, тим більшим буде приплив капіталу, і тим меншим - його відплив.
У моделі Мандела-Флемінґа, як і в моделі IS-LM, розглядається ринок товарів та послуг і фінансовий ринок, стан рівноваги на яких можна описати за допомогою системи рівнянь:
Y = C(Y - T) + I(i) + G + NX(е, Y),
М/Р = L( i, Y) (4).
У даній моделі екзогенними вважають такі змінні: податки (T) і державні видатки (G), пропозицію грошей (М), рівень цін (Р) та світову процентну ставку (і*). Ендогенними ж є такі змінні, як дохід Y і обмінний курс е.
Крім того, у моделі Мандела-Флемінґа розглядається зовнішній сектор, що перебуває у стані рівноваги за нульового сальдо платіжного балансу (ВР). Тобто, будь-який дисбаланс у рахунку поточних операцій повинен компенсуватися відповідним значенням сальдо рахунку руху капіталу і фінансів:
ВР = NX(e, Y) + KА + k(i - i*)= 0 (5),
де KA - деяка постійна величина руху капіталу, що не залежить від рівня процентних ставок, k - ступінь мобільності капіталу [45, С. 209].
Із вказаної умови випливає, що при збільшенні, скажімо, доходу, дефіцит платіжного балансу не виникатиме лише за умови зростання процентної ставки, яке стимулюватиме приплив капіталу.
Важлива роль у моделі Мандела-Флемінґа приділяється мобільності капіталу (ступеню свободи, з яким капітал переміщується із однієї країни у іншу у відповідь на зміну процентної ставки). Розрізняють чотири види мобільності капіталу:
нульова мобільність капіталу, за якої міжнародні потоки капіталу не реагують на коливання процентної ставки усередині країни. Крива ВР у цьому разі графічно зображатиметься вертикальною лінією, оскільки обсяг чистих іноземних інвестицій не залежатиме від різниці (і-і*);
низький ступінь мобільності капіталу означає, що зміна величини (і-і*) суттєво впливає на зміну міжнародних потоків капіталу;
високий ступінь мобільності капіталу, за якого капітал є чутливим навіть до незначної зміни величини (і-і*);
абсолютна мобільність капіталу, коли капітал вільно переміщується із однієї країни в іншу, чутливо реагує навіть на незначні коливання у різниці між внутрішньою і міжнародною процентними ставками. У моделі малої відкритою економіки процентна ставка усередині країни збігається зі світовою: і = і*. Графічно випадок абсолютної мобільності капіталу зображається горизонтальною кривою платіжного балансу ВР.
Окрім ступеня мобільності капіталу, внутрішню процентну ставку певною мірою визначає світова процентна ставка. Слід враховувати також вплив різних видів валютного курсу (фіксованого чи плаваючого) на ефективність стабілізаційної політики.
Проаналізуємо, як фіскальна політика впливатиме на малу відкриту економіку за умови фіксованого валютного курсу та різного ступеня мобільності капіталу.

Рис.4. Фіскальна політика в умовах фіксованого валютного
курсу [55, С. 422-423].
Стимулювальна фіскальна політика у випадку нульової мобільності капіталу (див. рис. 4-а) переміщує криву IS1 праворуч і зумовлює зростання внутрішньої процентної ставки і збільшення доходу та імпорту (точка В). Це призводить до виникнення негативного сальдо платіжного балансу і підвищує попит на національну валюту. Однак для підтримання фіксованого курсу центральний банк повинен зменшити пропозицію грошей, що перемістить криву LM1 ліворуч. У результаті дохід зменшиться з Y1 до Y2 (точка С). Отже, збільшення державних видатків або зменшення податків призводить до еквівалентного витіснення інвестицій. Подібний результат спостерігатиметься у випадку низької мобільності капіталу (див. рис. 4-б). Проте, певна чутливість короткотермінових потоків капіталу до рівня процентних ставок означає часткове витіснення інвестицій, тому має місце незначне збільшення величини доходу. Із збільшенням мобільності капіталу фіскальна політика стає дієвішою, спричинюючи суттєвіше зростання доходу, оскільки витіснення інвестицій зменшується (див. рис. 4-в). За умови абсолютної мобільності капіталу витіснення внутрішніх інвестицій повністю перекривається припливом капіталу. Величина доходу збільшується (див. рис. 4-г).

Перейдемо до аналізу впливу фіскальної політики на малу відкриту економіку в умовах плаваючого валютного курсу.
Рис.5. Фіскальна політика в умовах плаваючого валютного
курсу [55, С. 422-423].
Стимулювальна фіскальна політика переміщує криву IS1 вправо. У випадку нульової (низької) мобільності капіталу збільшення доходу і процентної ставки при цьому зумовлює дефіцит платіжного балансу, а також знецінення національної валюти. Знецінення переміщує криву ВР1 праворуч до рівня ВР2, сприяє збільшенню експорту і зменшенню імпорту, а це стимулює подальше переміщення кривої IS2 праворуч (до IS3). У результаті дохід збільшиться з Y1 до Y2, чи відповідно - до Y3 (див. рис. 5-а, 5-б). Із зростанням ступеня мобільності капіталу ефективність фіскальної політики знижується (див. рис. 5-в). Оскільки стимулювальний характер фіскальної політики спричиняє позитивне сальдо платіжного балансу, поцінування національної грошової одиниці, зростання імпорту і зменшення експорту, то крива ВР1 переміститься вгору, а крива IS2 - ліворуч. Вплив фіскальної політики частково нейтралізується (дохід збільшиться з Y1 до Y3, а не до Y2). У випадку абсолютної мобільності капіталу (див. рис. 5-г) поцінування повністю нейтралізує заходи фіскальної політики.
Отже, модель Мандела-Флемінґа, враховує вплив на стан національної економіки іноземного сектора
Підсумовуючи, слід зазначити, фіскальна політика в умовах фіксованого валютного курсу впливає на сукупний дохід, і, чим вища мобільність капіталу, тим ефективнішими є заходи фіскальної політики. За плаваючого валютного курсу інструменти фіскальної політики є дієвими лише у випадку нульової або низької мобільності капіталу[17, С. 118].

Если нужно купить виниловый сайдинг по выгодной цене, обращайтесь в компанию С.К. Профиль.
 • Картины, сделанные из туалетной бумаги.
 • Волыняне уже купили свыше 17 тонн «ножек Буша»
 • Радио Бибиси: Экономический кризис отражает клиентуру в луцких казино
 • «Волынь» победила «Металлург».
 • На 22 ноября вновь собирают Майдан
 • Яценюк хочет дело против Мельниченко
 • Опер за избиение человека сядет на 4 года
 • Купание в фонтане: как в Луцке «воюют» с жарой.
 • «Бородатый губернатор» подводит Волынь с яйцами, - Климчук.
 • Организаторы всеукраинского конкурса пренебрегли волынских журналистов
 • Правоохранители ищут женщину, которая оставила новорожденного на вокзале.
 • Гороховскую таможню переименуют и перенесут
 • В Луцке определяли лучших газодымозащитников.
 • На Волыни будут разводить фазанов.
 • На Волыни открыли детсад
 • В Луцке возле школы столкнулись две иномарки.
 • На Волыни ищут сбежавшего из колонии.
 • Назвали, кто обеспечит свое будущее.
 • В Ковеле повысили плату за воду.
 • «Регионалы» будут иметь «своего» заместителя в Волынском облсовете?
 • «Волыньгаз» призывает к экономии газа. Потому что не хватать?
 • Волыняне говорят - продукты дорожают, продавцы утверждают - дешевеют.
 • Шестерым волынским фирмам запретили реализацию продукции
 • «На сегодня у меня нет желания к кому-то присоединяться», - Пиза
 • На Волыни на взятке поймали главу РГА
 • Рост количества безработных на Волыни приостановилось?
 • VIP-ов в элитных поселках обворовывают на миллионы
 • В Волиньраді не забыли о троллейбусников
 • В первой поликлинике не хватает врачей
 • Киверцовская власти ударит по карманам луцких дачников
 • Что думают водители о луцкие дороги..
 • Гузь пошел к Яценюка и хочет еще далее - в парламент
 • В Луцке пообещали давить на будущих депутатов
 • В Нью-Йорке убили известного диджея
 • Волейбольные еврокубки: лучанки проигрывают в Франции
 • Новичок «Волыни» рассказал об уровне украинского футбола
 • Луцкая мэрия защитит предпринимателей от администрации рынка?
 • Луцкое предприятие - участник авиационно-космической выставки в России
 • Жители трех районов Волыни сидят без газа
 • Афиши города о праздничные мероприятия дезинформируют лучан?
 • За отравления госпитализировали 8-х лучан. ОБНОВЛЕНО
 • Улица Леси Украинки стала художественным.
 • Васили «нагрели» аграриев на 200 тысяч
 • Жители дома-развалины готовят независимую экспертизу?
 • ДТП в Луцке повлекло дорожное покрытие и невнимательность водителя?
 • В школы и детсады пустили тепло
 • Классы для «особых» детей заработали на Волыни
 • Сосновский передал деньги японцам
 • Страстная крестный ход нос частицу животворящего древа.