SDP.org.UA

Рахунок операцій з капіталом. Рахунок операцій з капіталом охоплює всі операції, що включають одержання або оплату капітальних трансфертів (трансферти на інвестиційні цілі, прощення боргу, перекази мігрантів тощо), а також придбання або реалізацію нефінансових активів та прав власності, таких як, наприклад, торгові марки, патенти, авторські права, права на видобуток корисних копалин та інші. Обсяги операцій, що відображаються за цим рахунком в Україні, як і в більшості країн світу, є незначними. Інформаційним джерелом для розрахунку статті є дані банківських звітних форм, що використовуються для складання платіжного балансу.
Фінансовий рахунок. У фінансовому рахунку відображаються всі операції, в результаті яких відбувається перехід прав власності на зовнішні фінансові активи та вимоги країни, або, іншими словами, виникнення та погашення фінансових зобов’язань між резидентами та нерезидентами. Фінансовий рахунок поділяється на дві класифікаційні групи, що охоплюють операції з фінансовими активами (активи) та операції з фінансовими зобов’язаннями (пасиви). Обидві групи у свою чергу поділяються на три функціональні категорії: прямі, портфельні та інші інвестиції. До складу активів відноситься також така категорія, як резервні активи.
Прямі інвестиції поділяються на акціонерний капітал, реінвестовані доходи та інший капітал (кредити підприємствам прямого інвестування). До портфельних інвестицій відносять цінні папери, що дають право на участь у капіталі, та боргові цінні папери, до складу яких входять облігації та інші довгострокові боргові цінні папери, інструменти грошового ринку та похідні фінансові інструменти. До категорії інші інвестиції входять торгові та банківські кредити, позики, включаючи кредити та позики МВФ та міжнародних фінансових організацій, угоди про фінансовий лізинг, готівкова валюта і депозити, а також інші короткострокові активи/пасиви. Зазначені категорії інвестицій класифікуються: за видами фінансових інструментів, терміном погашення та за секторами економіки.
Резервні активи – найважливіша складова частина фінансового рахунку – включають зовнішні активи країни, що знаходяться під контролем органів грошово-кредитного регулювання та в будь-який час можуть бути використані для прямого фінансування дефіциту платіжного балансу або для здійснення інтервенцій на валютному ринку з метою підтримки курсу національної валюти. До резервних активів відносять такі статті: монетарне золото, спеціальні права запозичення, резервна позиція в МВФ, активи в іноземній валюті, що складаються з готівкових коштів, депозитів, цінних паперів та інших вимог. За всіма статтями фінансового рахунку збільшення фінансових активів країни та зменшення зобов’язань відображаються як від’ємні значення, а зменшення активів та збільшення зобов’язань – як додатні. Вартісна оцінка операцій фінансового рахунку здійснюється за ринковими цінами. До фінансового рахунку не включаються зміни, прямо не пов’язані зі здійсненням операцій. До них відносяться: зміни в оцінках активів/пасивів або перегляд їх класифікації; зміни, які виникли в результаті перегляду територіальних або інших принципів класифікації існуючих активів (наприклад, перехід портфельних інвестицій в категорію прямих інвестицій або, навпаки, переоформлення короткострокових кредитів у довгострокові); зміни, які відбуваються внаслідок коливання цін та валютних курсів, а також інші зміни.
Прямі інвестиції. Прямі інвестиції – це категорія міжнародної діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці – резидента однієї країни – справляти стійкий вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. Вкладення коштів, майна, цінних паперів тощо класифікуються як прямі інвестиції, якщо вони забезпечують 10 або більше відсотків участі у статутному капіталі підприємства і (або) істотну участь в управлінні його діяльністю. Відповідно розрізняють основні види здійснення прямих інвестицій: у вигляді внесків іноземної валюти, з урахуванням надходжень від приватизації; будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій та інших цінних паперів, грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань і будь-яких прав інтелектуальної власності.
Портфельні інвестиції. До складу цієї категорії включаються такі основні види інструментів:1) акції та інші форми участі в капіталі, 2) облігації та інші боргові цінні папери, 3) інструменти грошового ринку та 4) похідні фінансові інструменти. Для кожного виду фінансового інструменту здійснюється розподіл операцій за внутрішніми секторами економіки.
Інші інвестиції. Інші інвестиції включають усі операції фінансового рахунку, що не відносяться до прямих або портфельних інвестицій, а також резервних активів. Інші інвестиції класифікуються за типами інструментів: торгові кредити, позики, валюта і депозити, інші активи й інші пасиви, а в подальшому, як і портфельні інвестиції, за основними секторами економіки. Здійснюється також їх розподіл за терміном погашення. Стаття “Торгові кредити” відображає зміну заборгованості за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарювання, яка обраховується на основі статистичної звітності про кредиторську та дебіторську заборгованість. Починаючи з 2006 року, за даними Держкомстату, здійснено дорахунок заборгованості та її розподіл на коротко- та довгострокову. Стаття “Інші пасиви” включає чисті зміни обсягів простроченої заборгованості перед нерезидентами за залученими кредитами та простроченої заборгованості за торговельними операціями, стаття “Інші активи” – чисті зміни обсягів готівкової іноземної валюти поза банківською системою, а також обсягів простроченої заборгованості за торговельними операціями, та деякі інші зміни, пов’язані з розрахунками, що не знайшли відображення в інших статтях платіжного балансу.
Резервні активи. Включають ліквідні валютні активи Національного банку України в банках-нерезидентах, у золотих запасах Національного банку України, активах у МВФ у вигляді резервної позиції та спеціальних прав запозичень, що коригуються на величину курсової різниці. До складу резервних активів не включені вимоги Національного банку України у вільно конвертованій валюті до банків-резидентів та депозити у банківських металах (крім золота).

 • Картины, сделанные из туалетной бумаги.
 • Волыняне уже купили свыше 17 тонн «ножек Буша»
 • Радио Бибиси: Экономический кризис отражает клиентуру в луцких казино
 • «Волынь» победила «Металлург».
 • На 22 ноября вновь собирают Майдан
 • Яценюк хочет дело против Мельниченко
 • Опер за избиение человека сядет на 4 года
 • Купание в фонтане: как в Луцке «воюют» с жарой.
 • «Бородатый губернатор» подводит Волынь с яйцами, - Климчук.
 • Организаторы всеукраинского конкурса пренебрегли волынских журналистов
 • Правоохранители ищут женщину, которая оставила новорожденного на вокзале.
 • Гороховскую таможню переименуют и перенесут
 • В Луцке определяли лучших газодымозащитников.
 • На Волыни будут разводить фазанов.
 • На Волыни открыли детсад
 • В Луцке возле школы столкнулись две иномарки.
 • На Волыни ищут сбежавшего из колонии.
 • Назвали, кто обеспечит свое будущее.
 • В Ковеле повысили плату за воду.
 • «Регионалы» будут иметь «своего» заместителя в Волынском облсовете?
 • «Волыньгаз» призывает к экономии газа. Потому что не хватать?
 • Волыняне говорят - продукты дорожают, продавцы утверждают - дешевеют.
 • Шестерым волынским фирмам запретили реализацию продукции
 • «На сегодня у меня нет желания к кому-то присоединяться», - Пиза
 • На Волыни на взятке поймали главу РГА
 • Рост количества безработных на Волыни приостановилось?
 • VIP-ов в элитных поселках обворовывают на миллионы
 • В Волиньраді не забыли о троллейбусников
 • В первой поликлинике не хватает врачей
 • Киверцовская власти ударит по карманам луцких дачников
 • Что думают водители о луцкие дороги..
 • Гузь пошел к Яценюка и хочет еще далее - в парламент
 • В Луцке пообещали давить на будущих депутатов
 • В Нью-Йорке убили известного диджея
 • Волейбольные еврокубки: лучанки проигрывают в Франции
 • Новичок «Волыни» рассказал об уровне украинского футбола
 • Луцкая мэрия защитит предпринимателей от администрации рынка?
 • Луцкое предприятие - участник авиационно-космической выставки в России
 • Жители трех районов Волыни сидят без газа
 • Афиши города о праздничные мероприятия дезинформируют лучан?
 • За отравления госпитализировали 8-х лучан. ОБНОВЛЕНО
 • Улица Леси Украинки стала художественным.
 • Васили «нагрели» аграриев на 200 тысяч
 • Жители дома-развалины готовят независимую экспертизу?
 • ДТП в Луцке повлекло дорожное покрытие и невнимательность водителя?
 • В школы и детсады пустили тепло
 • Классы для «особых» детей заработали на Волыни
 • Сосновский передал деньги японцам
 • Страстная крестный ход нос частицу животворящего древа.
 • Сторінки